חיפוש באתר

טפסים

טופס רישום תשפ"א

הנחיות למילוי הטופס:

הצהרת בריאות:

 

ההורים מצהירים בזאת כי בריאות הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את  השתתפות הילד או להגבילו מלהשתתף בחוג. במידה ותהיה מגבלה רפואית אני מתחייב לדווח בהקדם האפשרי.

 

הנני מצהיר כי למרות המגבלות הרפואיות המדווחות לעיל הנרשם מסוגל לעמוד במעמד הנדרש לתחום הפעילות.

 

חתמו כאן
טופס פרטים אישיים:
פרטי המשלם
חתמו כאן
צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות