חיפוש באתר

כללי

נהלי רישום חוגים 2017-2018

נהלי הרשמה לפעילות חוגים וסדנאות 2017-2018

  1. מידע כללי:

                               א.         החוג יחל בחודש ספטמבר וימשך עד סוף חודש יוני 2018 (פרט לפעילויות בודדות, אשר בהן מסתיים החוג בחודש יולי).

                               ב.          פתיחת החוג וקיומו מותנים במספר הנרשמים והמשתתפים (משתנה מחוג לחוג). אם מספר המשתתפים ירד במשך השנה מתחת למספר המינימאלי, תישמר למתנ"ס הזכות להפסיק את החוג בהודעה מראש.

                                ג.          מספר המקומות המקסימאלי בכל חוג מוגבל ומשתנה מחוג לחוג.

                               ד.          ההרשמה לחוג תעשה על ידי ההורים.

                               ה.         ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי,  אתר אינטרנט של המתנ"ס, המחאות ומזומן.

  1. ביטול השתתפות בחוג:

                               א.         על מנת לבטל השתתפות בחוג, במהלך שנת הפעילות, חובה לחתום על טופס הוראת ביטול במזכירות המתנ"ס בלבד.

                               ב.         לא תתקבל הודעת ביטול באמצעות מדריך החוג או בכל דרך אחרת, אלא בהתאם לנוהל המופיע בסעיף א' לעיל.

                               ג.          במידה והודעת הביטול תיחתם עד ה-15 לחודש, ביטול החיוב יכנס לתוקפו בתום אותו חודש.

                               ד.         החל מה- 31/3/18 ואילך לא יתקבלו ביטולים, לא יבוצעו החזרים והמשתתף יחויב בעלות החוג עד לסוף שנה.

                                                            i.      ניתן יהיה להחליף חוג על בסיס מקום פנוי (עד 2 שינוים בשנה)

  1. היעדרות של משתתף / מדריך:

                               א.         משתתף אשר יעדר עקב מחלה או מכל סיבה אחרת, לא יקבל זיכוי כספי עבור החוג בו לא השתתף.

                               ב.          אם חלה המשתתף במחלה ממושכת (שבועיים ויותר) או נפגע חלילה בתאונה, ימסור על כך הודעה בכתב למזכירות המתנ"ס, בצירוף אישור רפואי מתאים. במקרה זה, יזוכה המשתתף בגין השיעורים בהם לא השתתף. האישור הרפואי יימסר לא יאוחר מ- 14 יום מתום מועד המחלה.

                                ג.          מפגש אשר לא התקיים על ידי מדריך עקב מחלה, מילואים, מזג אויר או כל סיבה אחרת, יועבר על ידי מדריך מחליף ו/או יתקיים במועד אחר.

  1. שינויים או ביטולים ידועים מראש:

                               א.         כל שינוי או ביטול של חוג ע"י המתנ"ס, יימסר באחת או יותר מן הדרכים הבאות:

                                                             i.      על ידי המדריך, בהודעה מוקדמת.

                                                           ii.      בהודעה טלפונית / SMS

                                                          iii.      באמצעות אתר המתנ"ס

                                                         iv.      באמצעות דף הפייסבוק של המתנ"ס.

                               ב.          יתכנו שינויים במועדי החוג בשל כמות נרשמים שונה מהצפוי או בשל אילוצים אחרים. במקרה זה, תימסר הודעה טלפונית להורים, לפני פתיחת החוג.

                                ג.          יתכנו מקרים בהם במהלך השנה יהיו משתתפים, אשר יסווגו לקבוצות שונות, בהמלצת המורים. במקרים אלה, ייתכנו שינויים בשעות החוג, בהתאם לשיבוץ החדש.

                               ד.          בערבי חג, ימי חג ומועדים, לא יתקיים חוג.

                                                             i.      עבור ימים אלה לא תוחזר תמורה, שכן עלות החוג הינה שנתית ובחישובה, נלקחו בחשבון החגים והחופשות.

                                                           ii.      פירוט המועדים: ראש השנה, יום כיפור, סוכות, שמחת תורה, פורים, חוה"מ פסח, עצמאות ושבועות.

                                                          iii.      בערבי יום הזיכרון לשואה ולגבורה ולחללי צה"ל, החוג יסתיים בשעה 19:00.

 

 

□ הנני מאשר למתנ"ס להשתמש בתמונות בהן מופיע/ה בני/ בתי, לצורכי פרסום.

 -   הנני מאשר  שקראתי והבנתי את האמור לעיל.

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות